✨ انتخاب روز ✨

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

✨ انتخاب روز

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

✨ انتخاب روز ✨

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

پیش غذا

Garlic Cheese

گارلیگ چیز

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، موتزارلا، پارمزان، اورگانو

۱۸۰

Bruschetta

بروسکتا

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، گوجه گیلاسی، بالزامیک و ریحان ایتالیایی

۱۸۰

Bean Dip

پیشنهادی

دیپ لوبیا

لوبیا چیتی، دیپ چدار، هالوپینو، روغن زیتون ، سرو با ترتیلا خانگی

۱۷۵

Tzatziki Dip

دیپ زاتزیکی(ماست و خیار یونانی)

ماست چکیده و خیار، روغن زیتون فرابکر، شوید، سیر، سرو با ترتیلا خانگی

۱۰۵

Hummus Dip

حمص

نخود، ارده، سیر، روغن زیتون ، نان

۱۹۵

Mashed Potato

پوره سیب زمینی

سیب زمینی، فلفل سیاه، لبنیات

۱۱۵

Guacamole Dish

گواکاموله

پوره آووکادو، گشنیز، گوجه خرد شده، پیاز قرمز، آبلیمو و روغن زیتون، سرو با ترتیلا خانگی

۳۳۰

نان با روغن زعتر

۳۵

نان با روغن سماق

۳۵

پیش غذا

Garlic Cheese

گارلیگ چیز

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، موتزارلا، پارمزان، اورگانو

۱۸۰

Bruschetta

بروسکتا

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، گوجه گیلاسی، بالزامیک و ریحان ایتالیایی

۱۸۰

Bean Dip

پیشنهادی

دیپ لوبیا

لوبیا چیتی، دیپ چدار، هالوپینو، روغن زیتون ، سرو با ترتیلا خانگی

۱۷۵

Tzatziki Dip

دیپ زاتزیکی(ماست و خیار یونانی)

ماست چکیده و خیار، روغن زیتون فرابکر، شوید، سیر، سرو با ترتیلا خانگی

۱۰۵

Hummus Dip

حمص

نخود، ارده، سیر، روغن زیتون ، نان

۱۹۵

Mashed Potato

پوره سیب زمینی

سیب زمینی، فلفل سیاه، لبنیات

۱۱۵

Guacamole Dish

گواکاموله

پوره آووکادو، گشنیز، گوجه خرد شده، پیاز قرمز، آبلیمو و روغن زیتون، سرو با ترتیلا خانگی

۳۳۰

نان با روغن زعتر

۳۵

نان با روغن سماق

۳۵

پیش غذا

Garlic Cheese

گارلیگ چیز

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، موتزارلا، پارمزان، اورگانو

۱۸۰

Bruschetta

بروسکتا

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، گوجه گیلاسی، بالزامیک و ریحان ایتالیایی

۱۸۰

Bean Dip

پیشنهادی

دیپ لوبیا

لوبیا چیتی، دیپ چدار، هالوپینو، روغن زیتون ، سرو با ترتیلا خانگی

۱۷۵

Tzatziki Dip

دیپ زاتزیکی(ماست و خیار یونانی)

ماست چکیده و خیار، روغن زیتون فرابکر، شوید، سیر، سرو با ترتیلا خانگی

۱۰۵

Hummus Dip

حمص

نخود، ارده، سیر، روغن زیتون ، نان

۱۹۵

Mashed Potato

پوره سیب زمینی

سیب زمینی، فلفل سیاه، لبنیات

۱۱۵

Guacamole Dish

گواکاموله

پوره آووکادو، گشنیز، گوجه خرد شده، پیاز قرمز، آبلیمو و روغن زیتون، سرو با ترتیلا خانگی

۳۳۰

نان با روغن زعتر

۳۵

نان با روغن سماق

۳۵

سالاد

سالاد

Spinach Salad

اسفناج و کینوا

بی بی اسفناج، میوه فصل، کینوا، گردو، سس زرشک

۲۷۵

Spinach Salad

اسفناج و کینوا

بی بی اسفناج، میوه فصل، کینوا، گردو، سس زرشک

۲۷۵

Spinach Salad

اسفناج و کینوا

بی بی اسفناج، میوه فصل، کینوا، گردو، سس زرشک

۲۷۵

Fresco Coleslaw Salad

سالاد کلم

کلم میکس، کاهو، گوجه گیلاسی، درسینگ روغن زیتون و آبلیمو

۲۲۵

Fresco Coleslaw Salad

سالاد کلم

کلم میکس، کاهو، گوجه گیلاسی، درسینگ روغن زیتون و آبلیمو

۲۲۵

Fresco Coleslaw Salad

سالاد کلم

کلم میکس، کاهو، گوجه گیلاسی، درسینگ روغن زیتون و آبلیمو

۲۲۵

Fresco Salad

فرسکو

برگ‌های سبز تازه(سوییس چارد، کیل، سورل)، گردو، میوه فصل، فلافل کریسپی، درسینگ ترخون و دیژون

۲۸۵

Fresco Salad

فرسکو

برگ‌های سبز تازه(سوییس چارد، کیل، سورل)، گردو، میوه فصل، فلافل کریسپی، درسینگ ترخون و دیژون

۲۸۵

Fresco Salad

فرسکو

برگ‌های سبز تازه(سوییس چارد، کیل، سورل)، گردو، میوه فصل، فلافل کریسپی، درسینگ ترخون و دیژون

۲۸۵

Caesar Salad

سزار

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار

۱۹۰

Caesar Salad

سزار

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار

۱۹۰

Caesar Salad

سزار

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار

۱۹۰

Chicken Caesar Salad

سزار با مرغ گریل

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار، مرغ گریل

۲۹۰

Chicken Caesar Salad

سزار با مرغ گریل

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار، مرغ گریل

۲۹۰

Chicken Caesar Salad

سزار با مرغ گریل

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار، مرغ گریل

۲۹۰

تاپینگ سالاد

۵۰

بازیل

۱۱۰

پنیر کممبر

۷۵

پنیر موتزارلا

۵۵

سس سزار

۸۰

پنیر هالومی

۱۲۰

بیکن

۱۰۰

مرغ گریل

تاپینگ سالاد

۵۰

بازیل

۱۱۰

پنیر کممبر

۷۵

پنیر موتزارلا

۵۵

سس سزار

۸۰

پنیر هالومی

۱۲۰

بیکن

۱۰۰

مرغ گریل

تاپینگ سالاد

۵۰

بازیل

۱۱۰

پنیر کممبر

۷۵

پنیر موتزارلا

۵۵

سس سزار

۸۰

پنیر هالومی

۱۲۰

بیکن

۱۰۰

مرغ گریل

غذای اصلی

غذای اصلی

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

چیکن وافل

سینه مرغ ترد و سرخ شده، وافل، میپل سیروپ، سالاد

۴۷۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

پیشنهادی

بشقاب سوسیس

سوسیس گوشت دست‌ساز و مزه دار شده فرسکو، پوره سیب زمینی، اسفناج، گریوی

۳۹۰

Grilled Chicken Dish

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، سالاد کلم، پوره سیب‌ زمینی

۳۵۰

Grilled Chicken Dish

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، سالاد کلم، پوره سیب‌ زمینی

۳۵۰

Grilled Chicken Dish

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، سالاد کلم، پوره سیب‌ زمینی

۳۵۰

Chicken Schnitzel Dish

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Chicken Schnitzel Dish

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Chicken Schnitzel Dish

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Falafel Bowl

بشقاب فلافل

فلافل کریسپی، حمص، سس انبه، سالاد کلم

۲۴۰

Falafel Bowl

بشقاب فلافل

فلافل کریسپی، حمص، سس انبه، سالاد کلم

۲۴۰

Falafel Bowl

بشقاب فلافل

فلافل کریسپی، حمص، سس انبه، سالاد کلم

۲۴۰

Buffalo Chicken Dish

پیشنهادی

بشقاب چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Buffalo Chicken Dish

پیشنهادی

بشقاب چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Buffalo Chicken Dish

پیشنهادی

بشقاب چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، فرایز

۳۶۰

Fish & Chips

پیشنهادی

فیش اند چیپس

ماهی کفشک جنوب سرخ شده، پوره نخود سبز، سس تارتار، سرکه، فرایز

۵۹۰

Fish & Chips

پیشنهادی

فیش اند چیپس

ماهی کفشک جنوب سرخ شده، پوره نخود سبز، سس تارتار، سرکه، فرایز

۵۹۰

Fish & Chips

پیشنهادی

فیش اند چیپس

ماهی کفشک جنوب سرخ شده، پوره نخود سبز، سس تارتار، سرکه، فرایز

۵۹۰

تاکو

Salsiccia Taco

تاکو سالسیچا

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، سوسیس گوشت دستساز ، دیپ لوبیا، روکولا، سالسا گوجه و استراچاتلا

۳۶۵

تاکو بیف کونفی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، گوشت راسته گوساله، سس سفید خامه‌ای، پیاز کاراملی، چیپس کدو

۳۸۰

Chili Mayo Turkey Taco

تاکو بوقلمون و سس مایو چیلی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، بوقلمون، پیاز قرمز، روکولا، سس مایو چیلی

۲۷۵

ساندویچ

ساندویچ

پنوتزو مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، نان خمیر پیتزا (پخت در تنور ) ، سالسا گوجه، سالاد کلم، سس مایوچیلی (پنجشنبه و جمعه)

۳۶۰

پنوتزو مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، نان خمیر پیتزا (پخت در تنور ) ، سالسا گوجه، سالاد کلم، سس مایوچیلی (پنجشنبه و جمعه)

۳۶۰

پنوتزو مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، نان خمیر پیتزا (پخت در تنور ) ، سالسا گوجه، سالاد کلم، سس مایوچیلی (پنجشنبه و جمعه)

۳۶۰

Falafel Panuozzo

پنوتزو فلافل

فلافل با نان خمیر پیتزا (پخت در تنور)، ماست‌ و خیار یونانی (زاتزیکی)، سالسا گوجه، سالاد کلم

۲۶۰

Falafel Panuozzo

پنوتزو فلافل

فلافل با نان خمیر پیتزا (پخت در تنور)، ماست‌ و خیار یونانی (زاتزیکی)، سالسا گوجه، سالاد کلم

۲۶۰

Falafel Panuozzo

پنوتزو فلافل

فلافل با نان خمیر پیتزا (پخت در تنور)، ماست‌ و خیار یونانی (زاتزیکی)، سالسا گوجه، سالاد کلم

۲۶۰

Grilled Chicken Sandwich

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، روکولا، نان چاباتا، فرایز

۳۱۰

Grilled Chicken Sandwich

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، روکولا، نان چاباتا، فرایز

۳۱۰

Grilled Chicken Sandwich

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، روکولا، نان چاباتا، فرایز

۳۱۰

Chicken Schnitzel Sandwich

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۲۰

Chicken Schnitzel Sandwich

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۲۰

Chicken Schnitzel Sandwich

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۲۰

BBQ Chicken Sandwich

چیکن باربیکیو

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس bbq، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

BBQ Chicken Sandwich

چیکن باربیکیو

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس bbq، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

BBQ Chicken Sandwich

چیکن باربیکیو

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس bbq، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

Chicken Buffalo Sandwich

چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

Chicken Buffalo Sandwich

چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

Chicken Buffalo Sandwich

چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز

۳۴۵

Beef Confit Sandwich

بیف کُنفی

گوشت آرام پز شده در روغن (کنفی شده) مغز ران گوساله آغشته به سس bbq، پنیر گودا، خیارشور، نان چاباتا، فرایز

۵۴۰

Beef Confit Sandwich

بیف کُنفی

گوشت آرام پز شده در روغن (کنفی شده) مغز ران گوساله آغشته به سس bbq، پنیر گودا، خیارشور، نان چاباتا، فرایز

۵۴۰

Beef Confit Sandwich

بیف کُنفی

گوشت آرام پز شده در روغن (کنفی شده) مغز ران گوساله آغشته به سس bbq، پنیر گودا، خیارشور، نان چاباتا، فرایز

۵۴۰

تاکو

Salsiccia Taco

تاکو سالسیچا

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، سوسیس گوشت دستساز ، دیپ لوبیا، روکولا، سالسا گوجه و استراچاتلا

۳۶۵

تاکو بیف کونفی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، گوشت راسته گوساله، سس سفید خامه‌ای، پیاز کاراملی، چیپس کدو

۳۸۰

Chili Mayo Turkey Taco

تاکو بوقلمون و سس مایو چیلی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، بوقلمون، پیاز قرمز، روکولا، سس مایو چیلی

۲۷۵

برگر

برگر

Burger

برگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، نان چاباتا، فرایز

۴۵۵

Burger

برگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، نان چاباتا، فرایز

۴۵۵

Burger

برگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، نان چاباتا، فرایز

۴۵۵

چیزبرگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر ورقه‌ای، نان چاباتا، فرایز

۴۶۵

چیزبرگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر ورقه‌ای، نان چاباتا، فرایز

۴۶۵

چیزبرگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر ورقه‌ای، نان چاباتا، فرایز

۴۶۵

Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۳۶۵

Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۳۶۵

Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۳۶۵

Double Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Double Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Double Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Triple Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر تریپل

۳ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۳ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۵

Triple Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر تریپل

۳ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۳ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۵

Triple Slim Burger

پیشنهادی

اسلیم برگر تریپل

۳ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۳ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۵

Beef Confit Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Beef Confit Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Beef Confit Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۴۹۵

Beef Confit Double Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۰

Beef Confit Double Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۰

Beef Confit Double Slim Burger

پیشنهادی

بیف + برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز

۶۳۰

Grilled Shrimp Burger

پیشنهادی

برگر میگو گریل

۲۰۰ گرم میگو چرخ شده همراه با سبزیجات ، سس تارتار ، گوجه فرنگی خانگی ، نان چاباتا و فرایز

۵۴۵

Grilled Shrimp Burger

پیشنهادی

برگر میگو گریل

۲۰۰ گرم میگو چرخ شده همراه با سبزیجات ، سس تارتار ، گوجه فرنگی خانگی ، نان چاباتا و فرایز

۵۴۵

Grilled Shrimp Burger

پیشنهادی

برگر میگو گریل

۲۰۰ گرم میگو چرخ شده همراه با سبزیجات ، سس تارتار ، گوجه فرنگی خانگی ، نان چاباتا و فرایز

۵۴۵

Fried Shrimp Burger

برگر میگو سوخاری

۲۰۰ گرم میگو چرخ و میکس شده با سبزیجات، نان چاباتا، سس تارتار، فرایز

۵۴۵

Fried Shrimp Burger

برگر میگو سوخاری

۲۰۰ گرم میگو چرخ و میکس شده با سبزیجات، نان چاباتا، سس تارتار، فرایز

۵۴۵

Fried Shrimp Burger

برگر میگو سوخاری

۲۰۰ گرم میگو چرخ و میکس شده با سبزیجات، نان چاباتا، سس تارتار، فرایز

۵۴۵

تاپینگ غذاهای اصلی، ساندویچ و برگر

تاپینگ غذاهای اصلی، ساندویچ و برگر

۳۰

سالسا گوجه

۲۰

سس تارتار

۲۰

سس باربیکیو

۶۰

سس پستو

۱۵

نیمرو

۳۰

سالسا چیلی

۳۰

هالوپینو

۴۰

سس بوفالو

۶۵

سس قارچ ‌و خامه

۳۰

پیاز کاراملی

۱۵۰

بیف کنفی

۱۰۵

گوشت برگر ۱۲۰ گرمی اضافه

۷۵

پنیر بلوچیز

۴۰

روکولا

۵۰

بازیل

۱۱۰

پنیر کممبر

۷۵

پنیر موتزارلا

۸۰

پنیر هالومی

۱۲۰

بیکن

تاکو

Salsiccia Taco

تاکو سالسیچا

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، سوسیس گوشت دستساز ، دیپ لوبیا، روکولا، سالسا گوجه و استراچاتلا

۳۶۵

تاکو بیف کونفی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، گوشت راسته گوساله، سس سفید خامه‌ای، پیاز کاراملی، چیپس کدو

۳۸۰

Chili Mayo Turkey Taco

تاکو بوقلمون و سس مایو چیلی

دو عدد تاکو با نان خمیر پیتزا، بوقلمون، پیاز قرمز، روکولا، سس مایو چیلی

۲۷۵

پاستا

پاستا

Lasagna

لازانیا راگو بلونز

برگه لازانیا دست ساز فرسکو، سس گوشت بلونز، بشامل، پنیر پارمزان

۴۶۰

Lasagna

لازانیا راگو بلونز

برگه لازانیا دست ساز فرسکو، سس گوشت بلونز، بشامل، پنیر پارمزان

۴۶۰

Lasagna

لازانیا راگو بلونز

برگه لازانیا دست ساز فرسکو، سس گوشت بلونز، بشامل، پنیر پارمزان

۴۶۰

Schnitzel & Rose Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) سس رزه و شنیتسل

پاستا دست ساز فرسکو ، سس رزه، شنیتسل مرغ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۷۵

Schnitzel & Rose Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) سس رزه و شنیتسل

پاستا دست ساز فرسکو ، سس رزه، شنیتسل مرغ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۷۵

Schnitzel & Rose Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) سس رزه و شنیتسل

پاستا دست ساز فرسکو ، سس رزه، شنیتسل مرغ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۷۵

Carbonara Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) کاربونارا

پاستا دست ساز فرسکو ، سس زرده تخم مرغ ، بیکن ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۶۰

Carbonara Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) کاربونارا

پاستا دست ساز فرسکو ، سس زرده تخم مرغ ، بیکن ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۶۰

Carbonara Pasta

پیشنهادی

فرش پاستا (تالیتله) کاربونارا

پاستا دست ساز فرسکو ، سس زرده تخم مرغ ، بیکن ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۳۶۰

Pomodoro Pasta

فرش پاستا (تالیتله) پومودورو

پاستا دست ساز فرسکو ، سس گوجه فرنگی خانگی، سیر، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۶۵

Pomodoro Pasta

فرش پاستا (تالیتله) پومودورو

پاستا دست ساز فرسکو ، سس گوجه فرنگی خانگی، سیر، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۶۵

Pomodoro Pasta

فرش پاستا (تالیتله) پومودورو

پاستا دست ساز فرسکو ، سس گوجه فرنگی خانگی، سیر، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۶۵

پیشنهادی

لازانیا بادمجان

پاستا دست ‌ساز، بادمجان سرخ شده، سس گوجه فرنگی، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل

۳۲۰

پیشنهادی

لازانیا بادمجان

پاستا دست ‌ساز، بادمجان سرخ شده، سس گوجه فرنگی، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل

۳۲۰

پیشنهادی

لازانیا بادمجان

پاستا دست ‌ساز، بادمجان سرخ شده، سس گوجه فرنگی، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل

۳۲۰

پیشنهادی

لازانیا گوشت و اسفناج

پاستا دست ساز، گوشت چرخ کرده، اسفناج، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل، سس گورگونزولا

۴۵۰

پیشنهادی

لازانیا گوشت و اسفناج

پاستا دست ساز، گوشت چرخ کرده، اسفناج، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل، سس گورگونزولا

۴۵۰

پیشنهادی

لازانیا گوشت و اسفناج

پاستا دست ساز، گوشت چرخ کرده، اسفناج، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل، سس گورگونزولا

۴۵۰

Aglio Olio Pasta

فرش پاستا جعفری سیر و چیلی

پاستا دست ساز فرسکو ، سس جعفری و سیر ، چیلی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۵۰

Aglio Olio Pasta

فرش پاستا جعفری سیر و چیلی

پاستا دست ساز فرسکو ، سس جعفری و سیر ، چیلی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۵۰

Aglio Olio Pasta

فرش پاستا جعفری سیر و چیلی

پاستا دست ساز فرسکو ، سس جعفری و سیر ، چیلی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان

۲۵۰

تاپینگ پاستا

تاپینگ پاستا

۸۵

استراچاتلا

۵۰

پارمزان

۵۰

بازیل

۱۰۰

مرغ گریل

پیتزا

پیتزا

Marinara Pizza

مارینارا

سس گوجه، روغن زیتون فرابکر، سیر، اورگانو، ریحان ایتالیایی

۱۹۵

Marinara Pizza

مارینارا

سس گوجه، روغن زیتون فرابکر، سیر، اورگانو، ریحان ایتالیایی

۱۹۵

Marinara Pizza

مارینارا

سس گوجه، روغن زیتون فرابکر، سیر، اورگانو، ریحان ایتالیایی

۱۹۵

Margherita Pizza

پیشنهادی

مارگریتا

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۲۹۰

Margherita Pizza

پیشنهادی

مارگریتا

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۲۹۰

Margherita Pizza

پیشنهادی

مارگریتا

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۲۹۰

Four Cheese Pizza

چهار پنیر

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، پنیر بلوچیز، سس پنیر، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۷۵

Four Cheese Pizza

چهار پنیر

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، پنیر بلوچیز، سس پنیر، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۷۵

Four Cheese Pizza

چهار پنیر

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، پنیر بلوچیز، سس پنیر، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۷۵

Veggie Pizza

سبزیجات

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، قارچ، چیپس کدو سبز، بادمجان کبابی، ریحان ایتالیایی

۲۹۵

Veggie Pizza

سبزیجات

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، قارچ، چیپس کدو سبز، بادمجان کبابی، ریحان ایتالیایی

۲۹۵

Veggie Pizza

سبزیجات

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، قارچ، چیپس کدو سبز، بادمجان کبابی، ریحان ایتالیایی

۲۹۵

Turkey Pizza

بوقلمون

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، بوقلمون، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۸۰

Turkey Pizza

بوقلمون

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، بوقلمون، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۸۰

Turkey Pizza

بوقلمون

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، بوقلمون، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۳۸۰

Carbonara Pizza

کاربونارا

پنیر موتزارلا، بیکن، سس کربونارا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی

۴۲۰

Carbonara Pizza

کاربونارا