حمص

پیش غذا:

حمص

نخود، ارده، سیر، روغن زیتون ، نان

۱۶۵