گارلیگ چیز

پیش غذا:

گارلیگ چیز

نان خمیر پیتزا (پخت در تنور هیزمی) طعم دار شده با سیر و روغن زیتون، موتزارلا، پارمزان، اورگانو

۱۸۰