ساندویچ‌

پنوتزو مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، نان خمیر پیتزا (پخت در تنور ) ، سالسا گوجه، سالاد کلم، سس مایوچیلی (پنجشنبه و جمعه)
۳۷۰

Falafel Panuozzo

پنوتزو فلافل

فلافل با نان خمیر پیتزا (پخت در تنور)، ماست‌ و خیار یونانی (زاتزیکی)، سالسا گوجه، سالاد کلم
۲۷۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- سالسا چیلی ۳۰ - پیاز کاراملی ۳۰

Grilled Chicken Sandwich

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل، روکولا، نان چاباتا، فرایز
۳۴۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Chicken Schnitzel Sandwich

شنیتسل سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز
۳۴۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

BBQ Chicken Sandwich

چیکن باربیکیو

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس bbq، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز
۳۷۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Chicken Buffalo Sandwich

چیکن بوفالو (خیلی تند)

سینه مرغ سرخ شده آغشته با سس بوفالو، سالاد کلم، نان چاباتا، فرایز
۳۷۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Beef Confit Sandwich

بیف کُنفی

گوشت آرام پز شده در روغن (کنفی شده) مغز ران گوساله آغشته به سس bbq، پنیر گودا، خیارشور، نان چاباتا، فرایز
۵۴۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- سالسا گوجه ۳۰ / سالسا چیلی ۳۰ - پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ / استراچاتلا ۸۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰