سالاد

Spinach Salad

اسفناج و کینوا

بی بی اسفناج، میوه فصل، کینوا، گردو، سس زرشک
۲۹۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- مرغ گریل ۱۰۰ - بیکن ۱۲۰ - پنیر هالومی ۸۰ - پنیر موتزازلا ۷۵

Fresco Coleslaw Salad

سالاد کلم

کلم میکس، کاهو، گوجه گیلاسی، درسینگ روغن زیتون و آبلیمو
۲۵۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- مرغ گریل ۱۰۰ - بیکن ۱۲۰ - پنیر هالومی ۸۰ - پنیر موتزازلا ۷۵

Fresco Salad

فرسکو

برگ‌های سبز تازه(سوییس چارد، کیل، سورل)، گردو، میوه فصل، فلافل کریسپی، درسینگ ترخون و دیژون
۳۱۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- مرغ گریل ۱۰۰ - بیکن ۱۲۰ - پنیر هالومی ۸۰ - پنیر موتزازلا ۷۵

Caesar Salad

سزار

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار
۲۱۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- مرغ گریل ۱۰۰ - بیکن ۱۲۰ - پنیر هالومی ۸۰ - پنیر موتزازلا ۷۵

Chicken Caesar Salad

سزار با مرغ گریل

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار، مرغ گریل
۳۱۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- بیکن ۱۲۰ - پنیر هالومی ۸۰ - پنیر موتزازلا ۷۵