پیتزا

Marinara Pizza

مارینارا

سس گوجه، روغن زیتون فرابکر، سیر، اورگانو، ریحان ایتالیایی
۱۹۵

Margherita Pizza

مارگریتا

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۳۰۵

Four Cheese Pizza

چهار پنیر

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، پنیر بلوچیز، سس پنیر، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۴۱۰

Veggie Pizza

سبزیجات

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، قارچ، چیپس کدو سبز، بادمجان کبابی، ریحان ایتالیایی
۳۱۰

- پیاز کاراملی

Turkey Pizza

بوقلمون

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، بوقلمون، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۳۸۰

Carbonara Pizza

کاربونارا

پنیر موتزارلا، بیکن، سس کربونارا، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۴۵۰

Chicken Spinach & Bluecheese Pizza

مرغ بلوچیز اسفناج

اسفناج، مرغ، پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، پنیر بلوچیز، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۴۸۵

Bacon & Mushroom Pizza

بیکن و قارچ

سس مارینارا، قارچ اسلایس شده، بیکن، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر
۴۶۰

Salami Pizza

سالامی

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، سالامی، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۴۲۵

Beef & Zaatar Pizza

گوشت و زعتر

پنیر موتزارلا، گوشت چرخ کرده، روغن زعتر، پنیر پارمزان، ریحان ایتالیایی
۳۶۵

Beef Confit Pizza

بیف کنفی

پنیر موتزارلا، گوشت راسته کنفی، سس آیولی خانگی، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۴۵۰

Beef & Potato Pizza

گوشت و سیب‌زمینی

سس مارینارا، پنیر موتزارلا، گوشت چرخ‌ کرده، سیب‌ زمینی، پنیر پارمزان، روغن زیتون فرابکر، ریحان ایتالیایی
۳۹۰

Bianca Pizza

بیانکا

پنیر موتزارلا، پنیر پارمزان، ریحان ایتالیایی، روغن زیتون فرابکر
۲۳۵