پاستا

Lasagna

لازانیا راگو بلونز

برگه لازانیا دست ساز فرسکو، سس گوشت بلونز، بشامل، پنیر پارمزان
۴۶۰

Schnitzel & Rose Pasta

فرش پاستا (تالیتله) سس رزه و شنیتسل

پاستا دست ساز فرسکو ، سس رزه، شنیتسل مرغ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان
۳۹۵

Carbonara Pasta

فرش پاستا (تالیتله) کاربونارا

پاستا دست ساز فرسکو ، سس زرده تخم مرغ ، بیکن ، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان
۳۸۰

Pomodoro Pasta

فرش پاستا (تالیتله) پومودورو

پاستا دست ساز فرسکو ، سس گوجه فرنگی خانگی، سیر، ریحان ایتالیایی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان
۲۶۵

لازانیا بادمجان

پاستا دست ‌ساز، بادمجان سرخ شده، سس گوجه فرنگی، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل
۳۲۰

لازانیا گوشت و اسفناج

پاستا دست ساز، گوشت چرخ کرده، اسفناج، پنیر پارمزان، پنیر سلماس، بشامل، سس گورگونزولا
۴۵۰

Aglio Olio Pasta

فرش پاستا جعفری سیر و چیلی

پاستا دست ساز فرسکو ، سس جعفری و سیر ، چیلی ، روغن زیتون فرابکر، پنیر پارمزان
۲۵۰