برگر

Burger

برگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، نان چاباتا، فرایز
۴۸۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

چیزبرگر گوشت گوساله

گوشت برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر ورقه‌ای، نان چاباتا، فرایز
۴۹۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Slim Burger

اسلیم برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز
۳۸۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Double Slim Burger

اسلیم برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز
۵۳۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Triple Slim Burger

اسلیم برگر تریپل

۳ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۳ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز
۶۳۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Beef Confit Slim Burger

بیف + برگر

گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۱لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز
۵۱۵

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Beef Confit Double Slim Burger

بیف + برگر دوبل

۲ عدد گوشت برگر گوساله ۱۲۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت کنفی شده، ۲ لایه پنیر ورقه ای گودا، سس رنچ، سس گوجه فرنگی خانگی، نان چاباتا، فرایز
۶۵۰

تاپینگ‌های پیشنهادی:

- پیاز کاراملی ۳۰ / هالوپینو ۳۰ - بیکن ۱۲۰ / نیمرو ۱۵ - روکولا ۴۰ / بازیل ۵۰ - پینر هالومی ۸۰ / کممبر ۱۱۰ / موتزارلا ۷۵ - سس قارچ و خامه ۶۵ / مایوچیلی ۱۵ / بوفالو ۲۰ / باربیکیو ۲۰

Grilled Shrimp Burger

برگر میگو گریل

۲۰۰ گرم میگو چرخ شده همراه با سبزیجات ، سس تارتار ، گوجه فرنگی خانگی ، نان چاباتا و فرایز
۵۴۵

Fried Shrimp Burger

برگر میگو سوخاری

۲۰۰ گرم میگو چرخ و میکس شده با سبزیجات، نان چاباتا، سس تارتار، فرایز
۵۴۵